Projekt
Investeringsprojekt - 257588

Aurinkopaneeli/tuulivoimajärjestelmä

Relletin-Tuomiojan Metsästysseura r.y.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Relletin-Tuomiojan metsästysseura r.y hankkii aurinko- ja tuulivoimasähköjärjestelmän akustoineen, korvaamaan nykyisen dieselgeneraattorin. Metsästysseuran kiinteistöt sijaitsevat syrjäisellä seudulla, joten valtakunnan sähköverkkoon liittyminen on mahdotonta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257588

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga klimatinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till klimatförändringen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner