Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 39525

Autopajahanke

Monitaitoset ry

15.01.2017 - 04.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Autopaja on pääsääntöisesti nuorille suunnattu työpaja. Keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Autopaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Autopaja tulisi olemaan käytettävissä myös harrastepajana kansalaisopistolle kurssien muodossa sekä paikalliselle nuorisotoiminnalle. Vastaavaa autoharrastepajaa ei ole paikkakunnalla ollut. Hankerahoitusta haetaan autopajatoimintaan tarvittaviin laite- ja tavarainvestointeihin sekä toiminnan aloittamiseksi vaativiin sähkötöihin ja kohdepoistoihin tilan suhteen. Tila rakennetaan samassa pihapiirissä olevaan hallilohkoon, joka on toiminut aiemmin kuivaamona. Tilassa ei ole lämmitystä eikä riittävää sähköä autopajatoimintaan. Myös koneellinen kohdepoisto on pakollinen mm. auton pakokaasujen poistoa varten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

39525

Aloituspäivämäärä

15.01.2017

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt