Hanke
Utvecklingsprojekt - 12056

Avaimet maisemaan

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.10.2015 - 30.10.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan kyliin edellytyksiä tulevaisuuden kylämatkailulle tekemällä maisemasta ja luonnosta monipuolinen vetovoimatekijä. Kylämatkailun edellytyksiä lisätään muun muassa suunnittelemalla kyliin kylä- tai maisemapolkuja ja kylätapahtumia. Tavoitteena on myös lisätä asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12056

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

30.10.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt