Hanke
Utvecklingsprojekt - 93683

Avaimet yrittäjyyteen – Sparrausta ja tukea muutostilanteisiin

ProAgria Oulu ry

28.02.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yrittäjyys on maaseudulla edelleen työllisyyden perusta, sillä työllistymismahdollisuuksia on usein vähemmän kuin kaupungeissa. Maatalouden ulkopuolisella liiketoiminnalla ja maatalouden sivuelinkeinoilla on myös merkittävä rooli maaseutualueiden toimialarakenteen monipuolisuuden lisäämisessä. Maaseudun pienillä yrityksillä on usein vaatimattomat kehitysresurssit ja niiden kannattavuus on keskimäärin vaatimatonta. Maaseudun yrittäjät tarvitsevat tukea erityisesti yrityksen perustamis- ja muutostilanteissa. Maaseudulla tulee kiinnittää huomiota nuoriin yrittäjiin ja pyrkiä tarjoamaan heille mahdollisimman edulliset olosuhteet yrittäjyyteen. Hankkeessa nuorille yrittäjille tuotetaan verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, joissa he pääsevät kehittämään omaa yritystoimintaansa ja, jotka tarjoavat maaseudun nuorille yrittäjille tärkeän viitekehyksen tukemaan omaa yrittäjyyttä. Yritysten investoinnit eivät välttämättä tuo automaattisesti tullessaan kannattavuutta vaan myös kehittämistoimintaa tulee edistää. Hankkeessa yrittäjille tarjotaan tukea ja sparrausta investointien yhteydessä. Myös sukupolven- ja omistajavaihdosten hallittu toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä, jotta yrityskanta uusiutuisi. Maatilojen sivuelinkeinotoiminnan kehittämisellä mahdollistetaan työpaikkojen säilyminen tilalla ja vahvistetaan maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeen tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyritysten, nuorten yrittäjien ja maatilojen sivuelinkeinoja harjoittavien tukeminen yritysten arjessa erityisesti muutostilanteissa. Hankkeessa sparrataan yrityksiä uudistumiseen, arjen ja hyvinvoinnin hallintaan sekä autetaan yrittäjiä tunnistamaan tarvittavia tukipolkuja. Hankkeen toimenpiteet sisältävät yrittäjäklinikoita, aktivointipäiviä, ohjattua sparrausryhmätoimintaa sekä yritysten verkostoitumisen tukemista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93683

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
flerbranschgårdar
marknadsföring
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt