Hanke
Utvecklingsprojekt - 167624

Avoin ja vastuullinen kotieläintuotanto – Imago ja työvoima

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.05.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Työvoimapula rajoittaa maailmanlaajuisesti maatalouden kehitystä. Suomalaisilla kotieläintiloilla tämä näkyy haasteena saada osaavaa työvoimaa. Kotieläintilat ovat pitkälti ulkomaisen työvoiman varassa. Koronan vuoksi ulkomaisen työvoiman saatavuus on vaikeutunut entisestään, työvoiman tarve ei. Kotieläintuotanto ei ole mielikuvaltaan houkutteleva ala ja toisaalta yrityksillä ei ole kehittyneitä työvoiman rekrytointikäytäntöjä. Yrityskoon kasvun ja sitä myötä yritysten arvon nousun vuoksi myös yritystoiminnan jatkuminen sukupolven vaihtuessa on entistä haasteellisempaa. Yhä useammin jatkaja olisi löydyttävä oman perheen ulkopuolelta. Tarvitaankin yrittäjän urapolusta kiinnostuneita työntekijöitä, jotka voisivat ostaa yrityksen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia panostamalla alan imagon kehittämiseen ja siitä viestimiseen, avoimuuteen, työnantajamielikuvaan ja rekrytointiosaamiseen. Hankkeen keskeisin mittari lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on osaavan suomalaisen työvoiman saaminen kotieläintiloille. Hankkeen keskeisin kohderyhmä on hankealueen kotieläintilat. Hanke koostuu kolmesta työpaketista. Hankkeen toteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä Maitoyrittäjät ry:n kanssa ja se toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella. Hankkeen käytännön toteutus tehdään yhteistyössä kohdealueen kotieläintilojen ja sidosryhmien kanssa. Hankeaika 1.6.2021-30.6.2023. Hankkeessa mukana olevat muut yritykset: A-Tuottajat Oy, MTK, Töitä Suomesta Oy, Maaseudun Työnantajaliitto, HKScan Finland Oy ja Sikayrittäjät ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167624

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
Livsmedel
Riskhantering
digitalisering
djurens välbefinnande
fjäderfä
husdjursproduktion
jordbruk
kommunikation
köttnöt
marknadsföring
mjölkko
nya tjänster
nätverk
resurseffektivitet
svin
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt