Projekt
Utvecklingsprojekt - 67139

Avointen työnantajien verkosto

Joutsenten reitti ry

19.02.2018 - 26.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Avointen työnantajien verkoston ydinajatuksena on toimintamalli, jossa työnantajat sitoutuvat kehittämään toimintaansa siten että positiivinen yrityskuva entisestään voimistuu. Yrityksen vetovoima työnantajana vahvistuu, ja työvoiman saanti helpottuu. Samalla koko alueemme hyötyy positiivisesta kuvasta, ja sillä on vaikutusta myös alueelta poismuuton vähenemiseen. Avoimuuteen työnantajana liittyy kiinteästi ennakkoluulottomuus ja avoimuus työntekijöiden valinnassa siten että työntekijän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ymmärretään motivaatio työhön, oppimishalu, osaaminen ja ammattitaito.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67139

Startdatum

19.02.2018

Slutdatum

26.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner