Projekt
Utvecklingsprojekt - 19968

Back to basic – lasten, nuorten ja perheiden luontosuhteen herättäminen

Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.

01.06.2016 - 10.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankasalmen 4H-yhdistys toteuttaa yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa pääasiassa 6-29-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen suunnatun luontosuhdetta vahvistavan kehittämishankkeen. Hankkeen sisältönä ja tavoitteena on edistää lasten ja nuorten luontosuhdetta, ympäristöherkkyyttä, luontoarvoja, -tietoutta ja -toimintaa. Lapset ja nuoret voivat itse vaikuttaa ympäristönsä puolesta. Vaikuttamalla lähiympäristössä luonnon puolesta, voi samalla vaikuttaa asioihin globaalisti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda suhteita muiden maiden nuoriin ja herättää myös heille kiinnostusta luonnossa olemisesta. Tarkoitus on myös jakaa erilaisia kokemuksia maiden välillä. Tavoitteena on lisätä luonnontuotteiden arvostusta ja luonnossa liikkumista. Nuorten kiinnostus nettiä kohtaan on yksi syy luonnosta vieraantumiseen. Hankkeen tavoitteena on kääntää netin haittavaikutukset voimavaraksi luonnon avulla. Luonnon aineettomien arvojen tuotteistamiseksi tarvitaan luonnonlukutaitoa eli kykyä lukea ja ymmärtää luontoa sekä yhdistää luonto, palvelu ja teknologia. Kehittämällä luonnonlukutaitoa voivat nuoret luoda liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista. Hankkeen tavoitteena on lisätä luontoalanyrittäjyyttä, jossa nuoret voivat olla toimijoita ja/tai yrittäjinä. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa kestävän kehityksen sisäistäneitä nuoria

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19968

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

10.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner