Projekt
Utvecklingsprojekt - 21966

Backoffice för turistbranschen i Österbottens randområden

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

01.08.2016 - 14.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det övergripande syftet med Backoffice-projektet är att stärka randområdena Jakobstadsregionen och Sydösterbotten och dess turismaktörer, höja intresset för branschen samt identifiera sättet att positionera oss i förhållande till de större aktörerna Karleby, Vasa och Seinäjoki. Genom att knyta företagen till nätverk lokalt, regionalt och samregionalt och därifrån upp till nationella aktörer, skapar Backoffice-projektet bättre verksamhetsförutsättningar för företagen och en grund för tillväxt. Visionen är en attraktiv helhet som ger synlighet och besökaren orsak att stanna längre. Randområdena ska generera ett lyft och mervärde för besöksnäringen i hela Österbotten. Backoffice-projektet bidrar till den visionen. Via nätverksdriven utveckling och medskapande samt genom att rusta turistbranschen och dess företag och aktörer med inspiration, information och ny kunskap, ska besöksnäringens kompetens, utvecklingspotential och förmåga till tillväxt och förnyelse höjas. Projektet ska bygga nätverk samt etablera mötesplatser och forum som förbättrar förutsättningarna för entreprenörer och företag att samarbeta gränsöverskridande. Härigenom kommer graden av samverkan och sektoröverskridande samarbeten att öka och nya företagsgrupper bildas. Genom projektet skapas grunden till ett bestående strukturkapital för företagen och de stimuleras att utveckla sina kompetenser i samverkan med andra företag inom branschen och i samverkan med stödorganisationer och utvecklingsprojekt lokalt och nationellt. De effekter turismen har ekonomiskt för regionerna ska lyftas upp. Intresset och kunskapen hos såväl beslutsfattare som branschens aktörer själva ska öka genom faktaproduktion, målgruppsinriktad och modern kommunikation och information i syfte att höja besöksnäringens status. Målsättningen är att uppgradera vår förståelse och våra insatser samt förbättra samarbetet mellan de offentliga och de privata aktörerna så att vi med mindre resurser åstadkommer bättre resultat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

21966

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

14.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner