Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 102108

Bärholmsvägens vatten,avlopp och fiber

Bärholmsvägens vattenandelslag

30.06.2019 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ekenäs Skärgårds FBK söker investeringsstöd för under bildande av Bärholmsvägens vattenandelsslagandelsslag Vattenandelslaget handlingar ha ranlänt till PRS den 17.52019. Planeras att vara behandlat till midsommaren 2019. Målet med projektet är att få vatten o avlopp samt fiber till 7 fastigheter i anslutning till Bärholmsvägen. Fastigheterna är belägna i Kopparö o Grevö byar. 1 fastighet är ny och fastbosatt. En annan fastighet som befinner sig på Gloholm är fastbosättning men ägaren bor endast på fritiden där. Övriga fastigheter är fritidsfastigheter. Raseborgs vatten bygger inte ut själv nätet. Däremot kan andelsslaget ansluta sig till befintligt nät. Nätets totala längd är ca 2 km långt med beaktande av de olika anslutningsslingor till enskilda fastigheter.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102108

Aloituspäivämäärä

30.06.2019

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt