Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180749

Barösunds byutveckling

Barösunds Byaråd rf

30.09.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Rivning av den av Barösunds byaråd rf.s ägda och i dåligt skick varande byggnaden Gammelboden (rivningsbeslut beviljat)på tomt reg.nr:149-450-1-90 för att bereda plats för en stockbyggnad som tidigare fungerat som cafè i byn, men flyttades bort på grund av ändringar av ägare på tomten där den stod. Stockstugan har uppbevarats tillfälligt på annan plats och skall nu flyttas tillbaka för att bli ett byakontor för Barösunds byaråds verksamhet. Mötesplats, arkivplats för byarådet mm. Komplettering. Stockstugans placering en annan i övrigt som tidigare: se bilagor

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180749

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt