Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180749

Barösunds byutveckling

Barösunds Byaråd rf

01.10.2021 - 17.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rivning av den av Barösunds byaråd rf.s ägda och i dåligt skick varande byggnaden Gammelboden (rivningsbeslut beviljat)på tomt reg.nr:149-450-1-90 för att bereda plats för en stockbyggnad som tidigare fungerat som cafè i byn, men flyttades bort på grund av ändringar av ägare på tomten där den stod. Stockstugan har uppbevarats tillfälligt på annan plats och skall nu flyttas tillbaka för att bli ett byakontor för Barösunds byaråds verksamhet. Mötesplats, arkivplats för byarådet mm. Komplettering. Stockstugans placering en annan i övrigt som tidigare: se bilagor

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180749

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

17.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner