Hanke
Utvecklingsprojekt - 201289

Beredskap i Österbotten!

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

30.04.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

ProAgria, Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet r.f. ansöker om finansiering för projektet Beredskap i Österbotten! Projektet förverkligas på svenska. Vårt samhälle är känsligt för en mångfald av störningssituationer, vare sig det gäller extrema väderförhållanden förorsakade av klimatförändringen (t.ex. stormar, extrem nederbörd, värmeböljor eller långvarig kyla) eller, som läget är nu, ett snabbt växande hot om krig. Alla dessa faktorer sätter på olika sätt vår försörjningsberedskap på prov. Projektet Beredskap i Österbotten! bidrar till ett ökad kunnande bland kommuninvånarna om försörjningsberedskaps om olika störningssituationer i vårt samhälle. Projektet lyfter fram betydelsen av både inhemsk och lokal matproduktion ur beredskapssynvinkel. Projektet vill också lyfta fram de lokala producenter som aktivt jobbar för att producera vår mat. Beredskap i Österbotten! kommer genom mångsidiga aktiviteter, effektivt utnyttjande av egna nätverk och digitala lösningar att bidra till en ökad beredskap på såväl gårds-, bya- som kommunnivå.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201289

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

jordbruk
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt