Projekt
Utvecklingsprojekt - 201289

Beredskap i Österbotten!

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

01.05.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

ProAgria, Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet r.f. ansöker om finansiering för projektet Beredskap i Österbotten! Projektet förverkligas på svenska. Vårt samhälle är känsligt för en mångfald av störningssituationer, vare sig det gäller extrema väderförhållanden förorsakade av klimatförändringen (t.ex. stormar, extrem nederbörd, värmeböljor eller långvarig kyla) eller, som läget är nu, ett snabbt växande hot om krig. Alla dessa faktorer sätter på olika sätt vår försörjningsberedskap på prov. Projektet Beredskap i Österbotten! bidrar till ett ökad kunnande bland kommuninvånarna om försörjningsberedskaps om olika störningssituationer i vårt samhälle. Projektet lyfter fram betydelsen av både inhemsk och lokal matproduktion ur beredskapssynvinkel. Projektet vill också lyfta fram de lokala producenter som aktivt jobbar för att producera vår mat. Beredskap i Österbotten! kommer genom mångsidiga aktiviteter, effektivt utnyttjande av egna nätverk och digitala lösningar att bidra till en ökad beredskap på såväl gårds-, bya- som kommunnivå.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

201289

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner