Hanke
Utvecklingsprojekt - 46709

Bergö 2020

Bergö Öråd rf

01.06.2017 - 30.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projekt Bergö 2020 är ett landsbygdsutvecklingsprojekt som ägs av Bergö Öråd r.f. Projektets mål är att skapa bättre förutsättningar för turismnäringarna att växa på Bergö. Det ska ske i växelverkan med lokalsamhället och med hänsyn till de unika naturvärdena. Skärgårdsturister är sällan kräsna, men efterfrågar mat och logi. För utvecklingen av turismen på Bergö är uppkomsten av ett sommarcafé eller -restaurang avgörande. Ett matställe skulle också ge byn ett tillskott av behövliga arbetsplatser. Örådet vill utveckla området kring Bredhällans simstrand till en attraktiv helhet, i planerna finns ett sommarcafé, en minicamping och ett musikevenemang. Bergö Öråd avser att skapa ett musikevenemang som samlar bybor, sommargäster och besökare till en årligen återkommande fest som ökar sammanhållningen och gemenskapen i byn. Bergös yttre skärgård är en del av Unescos världsarv. På ön finns en vandringsled som örådet rustar upp. Vandring främjar folkhälsan och ökar besökarens kunskap om skärgårdens artrikedom och natur. Genom att styra turismen kan känsliga områden skyddas. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden och Bergö Öråd söker nu medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

46709

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

30.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nya tjänster
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt