Projekt
Utvecklingsprojekt - 10631

BerryGrow

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

01.07.2015 - 17.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

BerryGrow -hankkeen tavoitteena on turvata kotimainen erikoiskasvituotanto ja parantaa sen kilpailukykyä suhteessa ulkomaiseen tuotantoon. Tähän päästään tehostamalla ja uudistamalla viljelymenetelmiä entistä kustannustehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Toiminnan keskiössä on Marjanviljelyn koetila Suonenjoella, missä sovelletaan tutkimustuloksia pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin, tehdään soveltavaa koetoimintaa ja uusien viljelymenetelmien sekä teknologian käyttöönoton pilotointia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa erikoismaatalouden riskienhallintaa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen kehittämällä viljelymenetelmiä ja -tekniikoita, joilla voidaan turvata satoa äärisääilmiöiden varalta sekä hyödyntämällä Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntemusta ja aikaisempia tutkimuksia kasvintuhoojien osalta. Hankkeen toiminta tukee sekä edesauttaa Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteita erikoismaatalouden osalta sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita mm.tiedonvälityksen, innovaatioiden ja yhteistyön osalta. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävässä yhteistyössä kartoitetaan tautiongelmien laajuus marjaviljelmillä Pohjois-Savossa sekä sovelletaan uusia molekyylibiologian menetelmiä kasvintuhoojien nopeaan tunnistamiseen maa- ja kasvinäytteistä. Luonnonvarakeskuksen osiossa selvitetään mansikan ja vadelman taimien mukana kulkeutuvia kasvintuhoojia ja mahdollisesti tuhoojiksi kehittyviä eliöitä, selvitetään tiloilla fungisidi- ja insektisidiresistenssin esiintymistä. Hanke on yhteistyöhanke, missä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on vastuullinen toteuttaja ja osatoteuttajina tuensiirtosopimusten kautta ovat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toteutusaika on 1.7.2015- 31.12.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

10631

Startdatum

01.07.2015

Slutdatum

17.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner