Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 32209

Besöksbrygga i Nötö byhamn

Nötö Hembygdsförening rf

01.01.2017 - 20.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Byggande av allmän brygga så att båtfarare, turister och nötöbor kan ta i land på Nötö i bystranden. Bryggan ger nya möjligheter att komma och handla till butiken på Nötö, besöka kafé, tillställningar och sevärdheter på ön vilket stärker servicen på Nötö.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

32209

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

20.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner