Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 32209

Besöksbrygga i Nötö byhamn

Nötö Hembygdsförening rf

31.12.2016 - 20.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Byggande av allmän brygga så att båtfarare, turister och nötöbor kan ta i land på Nötö i bystranden. Bryggan ger nya möjligheter att komma och handla till butiken på Nötö, besöka kafé, tillställningar och sevärdheter på ön vilket stärker servicen på Nötö.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

32209

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

20.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt