Hanke
Utvecklingsprojekt - 51336

Besöksväxthus Riks8:an

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

14.08.2017 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Visionen är att först utreda och skapa förutsättningar för en byggnation av ¿besöksväxthus¿ som inkluderar flera funktioner men vars huvudsakliga syfte är att ge besökarna en praktisk och konkret information om grönsaksodlingen samt möjliggöra för besökare att känna dofter, smak etc i ett växthus med växande och mogna grönsaker. Till verksamheten kopplas en modern presentationsteknik av växthusnäringens samt möjligheter för lokala entreprenörer att marknadsföra sina verksamheter. En gårdsbutik med ett huvudsakligt utbud av regionens odlade grönsaker skall ge möjligheter till en direkt försäljning till konsumenter/besökare.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

51336

Aloituspäivämäärä

14.08.2017

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

matturism
växthusproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt