Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 165705

Betania – broadcasting church

Jakobstads baptistförsamling

31.05.2021 - 26.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Investeringsprojektet Betania - broadcasting church, vill utveckla en digital och funktionell ljud- och inbandningsteknik i Betaniakyrkans stora sal vilken används för offentliga samlingar och konserter. Sedan 1870 har församlingen varit en samlingsplats för andlig kultur, men också en viktig plattform för framförallt sång- och musiklivet i regionen. Från mitten av 1930-talet har kyrkan verkat i fastigheten på Kyrkogatan 4 i centrum av Jakobstad. Salen med 240 sittplatser saknar idag modern ljud- och inbandningsteknik som möjliggör en bredare användning. Målet är att under 2021 utveckla och investera i ett digitalt ljudsystem till Betaniakyrkans stora sal som svarar mot dagens behov av mångfunktionalitet, användarvänlighet och framförallt bra ljudåtergivning. Kyrkans arkitektur, akustiska egenskaper och olika användargrupper skall beaktas i planeringen. Till det färdiga ljudsystemet skall även utarbetas lättfattliga användarmanualer. Som ett komplement införskaffas också teknik som möjliggör streaming med både bild och ljud. Detta öppnar upp för en bredare användning av salen där syftet är, förutom att erbjuda en bra ljudåtergivning, vara en plattform för god kultur med inkluderande aktiviteter. Vi behöver dessa plattformer och gemenskaper när bland annat ensamhet och en ökad polarisering ökar i samhället.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

165705

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

26.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt