Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 165705

Betania – broadcasting church

Jakobstads baptistförsamling

01.06.2021 - 14.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Investeringsprojektet Betania - broadcasting church, vill utveckla en digital och funktionell ljud- och inbandningsteknik i Betaniakyrkans stora sal vilken används för offentliga samlingar och konserter. Sedan 1870 har församlingen varit en samlingsplats för andlig kultur, men också en viktig plattform för framförallt sång- och musiklivet i regionen. Från mitten av 1930-talet har kyrkan verkat i fastigheten på Kyrkogatan 4 i centrum av Jakobstad. Salen med 240 sittplatser saknar idag modern ljud- och inbandningsteknik som möjliggör en bredare användning. Målet är att under 2021 utveckla och investera i ett digitalt ljudsystem till Betaniakyrkans stora sal som svarar mot dagens behov av mångfunktionalitet, användarvänlighet och framförallt bra ljudåtergivning. Kyrkans arkitektur, akustiska egenskaper och olika användargrupper skall beaktas i planeringen. Till det färdiga ljudsystemet skall även utarbetas lättfattliga användarmanualer. Som ett komplement införskaffas också teknik som möjliggör streaming med både bild och ljud. Detta öppnar upp för en bredare användning av salen där syftet är, förutom att erbjuda en bra ljudåtergivning, vara en plattform för god kultur med inkluderande aktiviteter. Vi behöver dessa plattformer och gemenskaper när bland annat ensamhet och en ökad polarisering ökar i samhället.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

165705

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

14.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner