Projekt
Utveckling - 212003

BIDATA

Ålands Landskapsregering

15.09.2022 - 29.11.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projekt BIDATA strävar till att med hjälp av samarbete mellan biodlare och HÅ skapa en plattform för insamling och bearbetning av information kring hälsan i bikupor. I nuläge används inga digitala hjälpmedel. Projekt skapar metoder för att minimera mänskliga fel - avläsningsfel, sjukdom, inexakthet. Biodlare utför en viktig del för Ålands stora näringsgrenen äppel vilket har stort behov av pollinering. Med bra verktyg kan biodlare skapa förutsättningar för en hållbar biodling och en mer livskraftig näring Datainsamlingen skall ske automatiserat. Exempel på data som samlas är kupans vikt, av vilket kan härledas fodersituationen under vinter/vår och på så sätt minska kostsamma vinterförluster samt under vår-/sommarsäsong mäta vikten för att avgöra när biodlaren skall utföra insatser för optimerad honungsskörd. Innovation skapar möjlighet att öka antal bikupor med samma arbetsinsats. Det i sin tur ökar honungsskörd och leder till direkta ekonomiska fördelar Projekt skapar förbättrad konkurrenskraft - på ett bättre sätt integrera producenterna i livsmedelskedjan med hjälp av digitala och effektiva lösningar Mervärde: Skapad metod minimerar vinterförluster orsakad av foderbrist; optimering av mängden pollinerande bin under högsäsong – höjer kvalitén i fruktodlingen, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader. korta leveranskedjor Integrationsnivå: datainsamling, gemensam digital infrastruktur, bättre analys & förståelse av beteende av biodling leder till förbättrad lönsamhet och ökad produktivitet Kostnadseffektivitet: Platformen är fristående. Enkel datasamling, analys & beslut om viktiga steg kan tas inom kort tid utan extra kostnader. Projektet ska utvecklas så att flera kan ansluta sig. För att uppnå bästa resultat söks information från internationella nätverk och annan kontakt. Då flera aktörer samarbetar och bidrar med konkret arbete, data i projektet - ger det ett bättre helhetsresultat. Engagemang höjs då resultat i verksamheten förbättras.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

212003

Startdatum

15.09.2022

Slutdatum

29.11.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Prioritet

3

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

16.2 Pilotprojekt och utveckling av nya produkter, metoder och teknik inom jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, tillämpad forskning (100 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

3a

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner