Hanke
Utvecklingsprojekt - 193142

BikeMenu 2

Ukipolis Oy

22.02.2022 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

BikeMenu2-hankkeessa kehitetään pyöräilyyn ja lähiruokaan perustuvaa matkailua Lounais-Suomessa, mikä parantaa alan toimijoiden toimintaedellytyksiä, tiivistää niiden yhteistyötä ja synnyttää uusia työmahdollisuuksia erityisesti maaseudulle ja nuorille. Tavoitteena on luoda alueesta kansainvälisesti houkutteleva ja vastuullinen pyörämatkailukohde, jossa eri toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan Lounais-Suomen kilpailukykyä pyörä- ja aktiivilomakohteena, tuetaan pyöräilyreittien virkistyskäyttöä ja kehitetään maaseudun matkailuyritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä. Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja tukee paikallistaloutta. Hanke myös tukee Leader-ryhmien strategioita mm. maaseutumatkailun näkökulmasta. Hanketta toteutetaan kahdeksan Leader-ryhmän alueella (Pomoväst, Ykkösakseli, I samma båt, Varsin Hyvä, Ravakka, Pyhäjärviseutu, Joutsentenreitti ja Karhuseutu)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193142

Aloituspäivämäärä

22.02.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
matturism
miljö
närproducerad mat
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt