Hanke
Utvecklingsprojekt - 14195

Biobisnestä Pirkanmaalle

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2015 - 26.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Biobisnestä Pirkanmaalle ¿hanke toteuttaa kattavasti valtakunnallisia ja maakunnallisia kehittämisohjelmia. Hankkeessa on huomioitu eri ohjelmien sisältö ja painotukset sekä Suomen tämänhetkinen matka kohti biotalousyhteiskuntaa. Hanke hillitsee ilmastonmuutosta ja toteuttaa ohjelmien toimenpide-ehdotuksia sekä mahdollistaa osaltaan ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen. Hanke toteutetaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa ja se edistää maakunnan energia-alan yhteistoimintaa, kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä, energiayrittäjyyttä ja energiaomavaraisuutta. Hankkeen tuloksilla on moninaisia suoria ja välillisiä positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Yksilöidyt toimenpiteet toteutetaan yhdeksällä kehittämisalueella: 1.Välittömien päästöjen vähentämien,; 2.Biokaasun tuotanto Pirkanmaalla; 3. Aurinko, tuuli, lämpöpumput ja hybridijärjestelmät; 4. Lämpöyrittäjä toiminnan edistäminen; 5. Metsäenergian käytön lisääminen; 6. Polttopuuyrittäjät; 7. Sähköiset neuvontapalvelut ja toimialan kehittäminen; 8. Tutustumiskäyntien järjestäminen; 9. tuhkan hyötykäyttö; Yhteenvetona Biobisnestä Pirkanmaalle ¿hankkeella on suuri alueellinen vaikuttavuus ja se edistää yritysten yhteistyötä, osaamista ja valmiuksia, edesauttaa työpaikkojen syntymistä ja monipuolistaa maaseudun elinkeinorakennetta, parantaa maatilayritysten toiminta-edellytyksiä ja kilpailukykyä, edistää uusien tekniikoiden ja innovaatioiden käyttöönottoa, edistää luonnonvarojen taloudellista ja kestävää käyttöä, vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää eri ohjelmien teemojen tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14195

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

26.01.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt