Projekt
Utvecklingsprojekt - 29464

Biocode

ProAgria Keskusten Liitto ry

01.06.2016 - 02.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Elintarvikkeiden tuotannolla ja kulutuksella on merkittävät vaikutukset ympäristöömme. Esimerkiksi 25-30 % kulutuksen aiheuttamasta ilmastovaikutuksesta johtuu elintarvikkeiden kulutuksesta. Ainoastaan asuminen on ilmastovaikutuksiltaan merkittävämpi. Kuluttajat ovat kasvavassa määrin halukkaita tekemään kestäviä ruokavalintoja ja kysynnän kasvaessa myös vähittäismyyjät ja valmistajat ovat valmiita tarjoamaan kuluttajille kestäviä elintarviketuotteita ja viestimään niiden ympäristövaikutuksista. Suomessa on n. 2900 elintarvikkeita jalostavaa yritystä. Näistä yrityksistä ainoastaan suurimmat ovat kokeilleet tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa. Kansainvälisesti hiilijalanjäljen laskenta on kasvava osa-alue ja sen toteuttamiseen on tehty erilaisia kokeiluja, mutta helppo ja kohtuuhintainen ratkaisu laskennan toteuttamiseen puuttuu. Kiertotalouden edistämisen myötä tuotantoketjun ravinteiden ja muiden resurssien kiertoa koskevan tuotekohtaisen elinkaaritiedon tuottaminen ja jakaminen on myös tullut hyvin ajankohtaiseksi. Suoraan alkutuotannosta tiedon kerääminen ei ole ollut mahdollista kustannustehokkaasti aiemmin. Erityisesti Suomessa on mahdollisuus laajaan alkutuotantoa koskevaan tiedon hyödyntämiseen, sillä elintarviketuotteen ympäristövaikutuslaskentaan tarvittavaa lähtötietoa on ProAgrian tietovarastoissa runsaasti. Esim. 90 % Suomessa tuotetun maidon tuotantotiedoista ja lähes puolet (1 milj.ha) Suomen viljelyalan tiedoista on kerättynä tietovarannoissa. Olemassa olevan tiedon lisäksi tiedon keräämistä voidaan vielä laajentaa ja helpottaa IoT (Internet of Things) -teknologian hyödyntämisen avulla. IoT-teknologialla ja sen langattomalla anturonnilla on mahdollista saada maatilalta tietoa automaattisesti. Hankkeen konkreettinen päätavoitte on tuottaa ratkaisu, mikä mahdollistaa luotettavan tuotteen elinkaarisen ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen ketjun eri osien kesken

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29464

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

02.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner