Projekt
Utvecklingsprojekt - 63191

Biodling i skärgården – ett kartläggningsprojekt

Finska Hushållningssällskapet rf

01.02.2018 - 24.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

I kartläggningen utreds bl.a. antalet biodlare, behovet av utbildning, intresse för utvidgning, vidareförädling av honung, annan utkomst ur binäringen, samarbete med odlare, gemensamma anskaffningar och samarbete gällande utrustning, samt intresset för och behovet av gemensamma försäljnings- och marknadsföringsinsatser, behov av ett gemensamt varumärke för skärgårdshonung och ifall det finns intresse av gemensam partiförsäljning av honung till återförsäljare eller ifall någon är intresserad av att fungera som återförsäljare av den honung som produceras av hobbyodlare med enstaka bisamhällen. Kartläggningen förverkligas dels som enkät och dels som intervju med i mån av möjlighet alla biodlare i Åboland. Den huvudsakliga målgruppen och nyttohavarna är biodlarna. Man riktar sig också till potentiella samarbetspartners till biodlare. I andra hand är också konsumenter, både professionella och hobbyodlare av frukt, bär och grönsaker och gemene man som mår bättre av en rikare natur som nyttohavare. Bakom planeringen av kartläggningsprojektet finns en arbetsgrupp som har bestått av biodlare från Kimitoön och Skärgårdshavets biosfärområde. Tillsammans med dessa samarbetspartner arrangeras bl.a. ett slutseminarium, där resultatet av kartläggningen presenteras. Projektets övriga samarbetspartner är Brahea-centret, Projektet Mera närmat, Axxell Brusaby, Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ry och projektet ¿Maatiloille mehiläisiä¿. Samarbetet med dem handlar om att exempelvis utnyttja deras sakkunskap för kartläggningen, slutseminariet och framtidsplanen. Kartläggningsresultaten, en rapport, publiceras i pdf-form, så att projektets resultat kan leva vidare., t.ex. som ett möjligt utvecklingsprojekt och/eller genom samarbete med intresserade biodlar-föreningar. Projekttiden är 1.2 - 30.9.2018. Den beräknade arbetstiden är ca tre månad Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

63191

Startdatum

01.02.2018

Slutdatum

24.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner