Projekt
Utvecklingsprojekt - 41681

Bioekonomi i Västnyland II

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

01.08.2017 - 05.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Finlands regering godkände en nationell bioekonomisk strategi våren 2014. Målsättning med strategin är att genom affärsverksamhet som baserar sig på hållbar användning av förnybara resurser för att skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Nya affärsverksamheter och välfärd skapas både för inhemska och utländska marknader samtidigt som ett hållbart nyttjande av naturens ekosystem så att framtida generationers möjligheter till utkomst och välstånd bibehålls. För att målsättningarna i den nationella bioekonomiska strategin ska uppnås, behövs konkreta aktiviteter i regionerna. Bioekonomi i Västnyland projektets målsättning är dels att befrämja den bioekonomiska utvecklingen på företagsnivå och dels att uppgöra en egen bioekonomisk strategi för regionen. Det regionala utvecklingsarbetet har påbörjats genom arbete i projektet Bioekonomi i Västnyland fas 1, som verkställdes 15.8.2016 -15.2.2017. Fas 1 bestod av en kartläggning där förutsättningar och behov av utvecklingen av bioekonomin utvärderades bl. a. genom insamling av data, expertintervjuer och en enkät bland bioekonomi-företag. Enligt slutsatser från projektets fas 1 finns det ett klart behov av nytänkande inom utvecklingen av bioekonomin. En integrering av ett gemensamt tematänkande mellan bioekonomins olika delområden bedöms vara den mest ändamålsenliga och effektiva sättet att jobba vidare. Detta gäller såväl råvaruströmmar, produktutveckling, marknadsföring som logistik. Det finns ett uppenbart behov av utveckling och koordinering av ett växande nätverk av företag och andra aktörer för att realisera potentialen som bioekonomin har i Västnyland. Bioekonomi i Västnyland har två huvudmålsättningar: 1. Planera och verkställa konkreta utvecklingsaktiviteter och stöd för bioekonomiföretag i Västnyland som skapar nya arbetsplatser och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd i regionen. 2. Skapa en grund och sammanställa en bioekonomisk strategi för Västnyland.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41681

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

05.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner