Hanke
Utvecklingsprojekt - 10355

Bioenergiapotentiaalista käytännön toteutukseen

Punkalaitumen kunta

30.06.2015 - 25.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Punkalaitumen kunnassa on vuosien 2013 - 2014 aikana tehty kiitosta saanut Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö. Hankkeen aikana perehdyttiin kunnan alueella oleviin bio- ja uusiutuvien energiamuotojen potentiaaleihin ja mahdollisuuksiin laaja-alaisesti. Edeltävän hankkeen aikana ja jälkeen on kunnan alueelle perustettu kolme edellä mainittujen potentiaalien käytännön toteuttamiseen tähtäävää yritystä; Punkalaitumen Biotrio, joka vastaa kaukolämmön toimituksista kunnan alueella käyttäen puuperäistä polttoainetta, Punkalaitumen tuulivoima Oy, joka tähtää tuulivoimalapuiston rakentamiseen kunnan alueelle ja Punkalaitumen bioenergia Oy, joka valmistele biokaasulaitosinvestointia. Kunnassa halutaan jatkossa tukea ja kehittää myös muuta biotalouteen liittyvää elinkeinotoimintaa laaja-alaisella otteella. Hankkeen taustalla on tarvelähtöisyys, sillä paikallisilla maataloilla on tuotannon kasvaessa tullut tarve löytää lietelannalle hyödyllistä ja ravinnetehokasta käyttöä. Nykyiset pelloille levitettävän eläinten lannan kuljetuskustannukset ja työhön käytettävä aika ja rahallinen panostus ovat ohjanneet alueen yrittäjät miettimään eläinperäiselle lietelannalle tehokasta ja ravinnetaseeltaan parempaa käyttöä. Biokaasulaitoksen ja siihen yhteyteen toteutettavan mädätysjäännöksen kuivaaminen on tutkimuksissa osoittautunut järkeväksi ja kiinnostavaksi toimintamalliksi, jota tulee voida jatkojalostaa. Erilaisia tutkimuksia, mm. energian myynnistä saataviin tuloihin ja lämmön hyötykäyttökohteiden selvittämiseen, on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston Edutech yksikössä työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevan henkilön toimesta ja tätä tutkimusta investointien toteuttamiseksi halutaan jatkaa. Hankkeen aikana selvitetään Punkalaitumen kunnan ja sen lähialueilla olevien maatalouden sivuvirtojen biotaloudellinen kapasiteetti ja sen kapasiteetin realisoimisen mahdollisuudet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10355

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

25.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt