Projekt
Utvecklingsprojekt - 93552

Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

30.04.2019 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian hyödyntämistä Kaakkois-Suomessa. Metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman käytön ja lisäksi alueella on kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä voitaisiin korvata uusiutuvalla energialla. Uutta käyttöpotentiaalia on kuntien ja taajamien erillislämmitysverkoissa ja haja-asutusalueen kiinteistöissä. Hankkeessa selvitetään paikal-lisen metsäenergian käytön aluetaloudelliset vaikutukset eri toimijoille sekä tarkastellaan Kaakkois-Suomen ulkopuolisen käytön kasvun tarjoamia mahdollisuuksia. Käytön laajentamiseksi hankkeessa aktivoidaan potentiaalisia toimijoita tiedotuksella ja suorilla yhteydenotoilla. Bioenergian käytön laaje-neminen luo elinvoimaa maaseudulle. Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston bioenergian tutkimusryhmä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93552

Startdatum

30.04.2019

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner