Projekt
Utvecklingsprojekt - 93495

BioEväät – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

30.04.2019 - 19.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Satakunta on monipuolinen ruoantuotantoalue ja alueen ruokaketju rakentuu useasta vahvasta tuotantosuunnasta ja niihin liittyvästä jalostuksesta. Ruokaketjun menestys ja resilienssi pohjautuvat luonnonvarojen kestävään käyttöön. Jalostavan teollisuuden riittävän ja laadukkaan raaka-aineen saanti pohjautuu pitkälti maaperän hyvään rakenteeseen ja maan vesitalouteen. Satakunnan biotalouden tulevaisuuden perusedellytyksiä ovat maaperän hyvä kasvukunto ja vesien hyvä tila. Hankkeen päätavoitteena on turvata satakuntalaisen alkutuotannon tulevaisuutta ja kannattavuutta jalkauttamalla maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavia uusia menetelmiä Satakunnan alkutuottajille, parannetaan alkutuotannon mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen ja maaperän toimimista ilmastonmuutosta torjuvana hiilinieluna, vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin, parannetaan peltolohkojen vesitaloutta tuomalla viljelijöiden käyttöön uusia menetelmiä, joilla maaperä varastoi itseensä vettä ja ravinteita kasvien käyttöön. Viljelijöille tuodaan myös uusia digitaalisia menetelmiä seurata omien lohkojensa maan rakennetta ja vesitaloutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93495

Startdatum

30.04.2019

Slutdatum

19.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner