Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 182901

Biohiili-Teuronjärven ulkoisen kuormituksen vähentäjänä

Teuronjärven suojeluyhdistys ry

01.02.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Teuronjärven ulkoisen kuormituksen vähentäminen . Jatkohanke Kvvy: n tekemälle Teuronjärven hoitosuunnitelma hankkeelle. Biohiilisäkkejä asetetaan Kurkijokeen, Teuroja 2. ja Teuroja 4. ; kohteet on valittu edeltäneiden tutkimusten perusteella. Suodattimien tehokkuutta seurataan vesinäytteillä ennen ja jälkeen suodatussäkkien (ravinteiden ja kiintoaineen osalta), jotta optimaalinen vaihtoväli saadaan selville, samalla saadaan tutkimustuloksia suodatuksen toimivuudesta. Näytteistä tutkitaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, CODMn ja PH.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

182901

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner