Projekt
Utvecklingsprojekt - 107363

Biokaasua Ilmajoelta

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

01.09.2019 - 26.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on selvittää toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset suunnitella ja toteuttaa maatilamittakaavan biokaasulaitosinvestointi. Biokaasulaitoksen toiminnan kannattavuuteen liittyvät siihen suunniteltujen syötteiden saatavuus, biometaanipotentiaali ja syötteiden jatkuvasta toimittamisesta aiheutuvat kulut. Toinen osa investoinnin kannattavuustarkastelua on laitteiston hinta, käyttökulut, laitoksen oma energiankulutus, sekä laitoksen pyörittämisen sovittaminen maatalousyhtymän päivittäiseen toimintaan. Kolmas osa tarkastelua on syntyvän kaasun hyödyntämisen tuomat mahdollisuudet ja hyödyt. Vaihtoehtoja kaasun hyödyntämiselle on maatilan energiaomavaraisuus sähkön ja lämmön osalta. Biokaasun jalostaminen biometaaniksi liikennekäyttöön tuo kaasulle korkeimman kaupallisen potentiaalin. Toisaalta myös lämmöstä voi saada myyntituotteen, erityisesti mikäli sitä syntyy maatilan sähköntuotannon sivutuotteena yli oman tarpeen. Osana lopputuotehyötyjä tarkastellaan myös mädätteen perinteistä lietelantaa paremman lannoitearvon hyödyntämistä.. Lisäksi tarkoituksena on tehdä konkreettinen toteutussuunnitelma rakentamiselle, toiminnan käynnistämiselle ja vakiinnuttamiselle, sillä ilman tätä suunnittelua toiminnan kannattavuutta ei voi arvioida riittävän tarkasti. Osana hanketta suunnitellaan laitoksen hyödyntäminen Sedun ja SeAMK:n opetuksessa yhtenä ammatillisesti syventävänä, nykyaikaisena kiertotalouden malliesimerkkinä ja oppimisympäristönä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

107363

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

26.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner