Projekt
Utvecklingsprojekt - 111309

Biokaasua ja biometaania maatiloilta – BioKaMa

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energialähde jota voidaan käyttää energiatuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä. Suomessa biokaasun liikennekäyttö on pitkään ollut pienimuotoista, mutta nyt kaasuautojen rekisteröinti on nousussa ja pian tullaan ylittämään 10 000 kaasuajoneuvon määrä. Tätä on vauhdittanut biokaasun tankkausasemaverkoston laajeneminen. Biokaasua voi tankata nyt lähes 50 asemalla. Suurin osa kaasuajoneuvoista on henkilöautoja, mutta myös raskaassa liikenteessä teillä kulkee jo kaasukäyttöisiä rekkoja, linja-autoja ja jäteautoja. Liikennekäytön lisäksi biokaasua voisi käyttää myös traktoreissa ja työkoneissa. Ympäristön kannalta biokaasun käyttöön siirtyminen liikenteessä ja myös energiantuotannossa öljyä korvaavana vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Bensiiniin verrattuna biokaasun KHK-päästöt ovat n. 85 % pienemmät. Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään liikennekäyttöön, vaan biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan. Suomalaiset maatilat ovat avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun moottoreina. Maatiloilla on potentiaalia nykyistä paljon laajempaan biokaaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Etenkin kasvava biometaanin käyttö liikenteessä tuo mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Tämän hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Se puolestaan edistää osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Hankkeessa toteutetaan kuutta työpakettia: 1. Kootaan biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat toteutusryhmiin 2. Tehdään toteuttamisarviot ryhmien biokaasutuotannon suunnitelmista ja etsitään toteutuskanavat 3. Edistään maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla 4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja kaasun energiakäyttö 5. Tiedotus 6. Hankehallinto Hanketta toteuttavat Oamk, OSAO ja Centria

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

111309

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner