Projekt
Utvecklingsprojekt - 196133

Biokaasua pelloilta

MTK-Leppävirta ry

07.03.2022 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään, löytyykö hankealueelta riittävästi peltobiomassan tuottamiseen sitoutuneita viljelijöitä tuottamaan peltobiomassaa suunnitellun biokaasulaitoksen tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa kootaan tietoa peltobiokaasun tuotantoketjun yksityiskohdista kaasuntuotannon, kannattavuuden ja toiminnan kestävyyden osalta.Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa laitosinvestoinnin toteutuminen Leppävirran Riikinnevalle. Keskeistä investointipäätökselle on peltobiomassan saatavuus sekä tuotantoon tulevan biomassan että tuotannosta lannoitteeksi palautuvan mädätteen tuotannon ja logistiikan ratkaisut taloudellisen ja kestävyyden osalta tarkasteltuna.Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivi (RED II) sisältää sitovat EU-tason kestävyyskriteerit biomassoille, joita käytetään energian tuotantoon. Tämän vuoksi peltobiomassan tuotannon ilmastopäästöt vaikuttavat merkittävästi tuotetun biokaasun arvoon veroluokan ja polttonesteiden sekoitevelvoitteen kautta. Hankkeessa selvitetään alueen peltojen soveltuvuutta peltobiomassan tuotantoon kestävyyskriteereitä tarkastellen. Hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki hankealueen maatilat, joilla on vajaakäytössä olevaa peltoalaa. Myös tehokkaassa ruoantuotannossa olevalle peltoalalle hanke tarjoaa hyötyjä viljelykiertoon kuuluvan nurmen paremman hyödyntämisen muodossa. Peltobioenergian markkina on täysin uusi ala maamme maataloustuotannossa, joten hankkeen tuloksista on hyötyä myös valtakunnallisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

196133

Startdatum

07.03.2022

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner