Projekt
Utvecklingsprojekt - 126553

Biokaasulaitoksen optimaalisen sijainnin mallintaminen Alavudella

Alavuden Kehitys Oy

22.03.2020 - 28.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alavudella ja Kuortaneen Virtalassa sijaitsevilta biojätettä tuottavilta tiloilta ja yrityksiltä on kerätty tiedot biokaasun tuotantoon soveltuvista massoista, niiden määristä sekä halukkuus toimittaa ne biokaasutuotannon raaka-aineeksi. Samalla on kartoitettu toimijoiden kiinnostus mädätysjäännöksen käyttöön tai takaisinottoon. Haastattelut osoittavat, että alueella on riittävä raaka-ainepotentiaali biokaasulaitoksen perustamiseksi. Hankkeessa mallinnetaan laitoksen sijaintipaikkavaihtoehdot logistisen mallinnuksen avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

126553

Startdatum

22.03.2020

Slutdatum

28.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner