Projekt
Utvecklingsprojekt - 33535

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle

Suomen ympäristökeskus

01.01.2017 - 21.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hallitus pyrkii edistämään ravinnekiertoja: tavoite on, että 50 % lannasta ja yhdyskuntalietteistä on kehittyneen prosessoinnin piirissä vuonna 2025. Tällöin muodostuu uusia kierrätyslannoitteita. Maatilat ja puutarhat hyödyntäisivät kierrätysravinteita mielellään, mutta niiden on oltava toimivia, turvallisia ja kuljetettavia. Kierrätyslannoitteiden kysyntä muodostuukin ymmärryksestä viljelijöiden tarpeista. Lannoitteet on testattava ja niille on oltava selkeät käyttöohjeet ennen markkinoille saattamista. Lannoitetuotteiden on istuttava maatilojen nykyisiin toimintaketjuihin ja tuottajien maksukyky tuotteille on tunnettava. Näin toiminta on taloudellisesti perusteltua sekä kierrätyslannoitteiden tuottajalle että loppukäyttäjälle. Samalla voidaan varmistaa toimien ympäristöystävällisyys. Laajempana lopputuloksena on eloperäisten massojen prosessoinnin liittyminen osaksi maaseudun yritystoimintaa. Tämä hanke selvittää viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioi niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia muutoksia ympäristön sekä tilojen ja koko käsittelyketjun kannattavuuden kannalta. Tarkastelussa on biokaasuprosessi, jossa mädätysjäännös jatkojalostetaan väkevöidyiksi kierrätysravinteiksi, joita erilaiset tilat hyödyntävät kasvintuotannossaan. Tuloksia verrataan nykyisin käytettäviin lannoitteisiin. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttö testataan yhteistyössä tuottajien kanssa kenttäkokeissa sekä pelto- että kasvihuoneviljelyssä. Lisäksi kartoitetaan kierrätysravinteiden ja erityisesti mädätysjäännöksen jatkojalostuksen kehittämisen tilannetta ja käytön kokemuksia sekä levitetään kierrätyslannoitteisiin liittyvää tietoa Suomessa ja Euroopassa. Esimerkkinä on Kiteellä sijaitsevaa BioKymppi Oy:n biokaasulaitos. Verkostoituminen alan toimijoiden kesken on oleellinen osa hanketta ¿ tarjolla on työpajoja, seminaareja ja tutustumiskäyntejä. Hanke toimii aktiivisesti EIP-AGRI verkostossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

33535

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

21.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner