Projekt
Utvecklingsprojekt - 129183

Biokaasulla liikkeelle -selvityshanke

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

01.06.2020 - 01.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

SavoGrown biotalousohjelman mukaisesti kehitysyhtiön tehtävä on innovoida, vauhdittaa ja verkostoida biotalousalan kehitystä. Biokaasualan käyntiin saamiseksi täytyy yhtä aikaa kehittää kysyntäpäätä eli markkinoita, kulutuksen tietoisuutta ja mahdollisuuksia sekä tuotantopäätä eli tuotantotapoja ja -mahdollisuuksia. Biokaasulla liikkeelle -selvityshankkeessa otetaan huomioon TEM:n asettaman Biokaasutyöryhmän esittämän Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelman keinoja alan vauhdittamiseksi. Kuopion Pitkälahteen avattu Gasum Oy:n liikennekaasun tankkauspiste mahdollistaa tähtimäisen tankkausverkoston syntymisen maakuntaamme. Tämän vuoksi on ajankohtaista selvittää hajautetun liikennebiokaasun tuotantomahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on: 1) Kartoittaa markkinat, määritellä ja etsiä keinoja markkinaehtoisen liikennebiokaasun kysynnän vauhdittamiseksi sekä pyrkiä vaikuttamaan peruskysynnän luomiseen (esim. taksit, jäteautot, maitoautot, pendelöijät). 2) Suunnitella tuotanto. 3) Suunnitella jakeluverkko. 4) Selvittää liiketoimintaedellytyksiä eli mm.rahoittajien ja yritysten kiinnostus investointeihin. Hankkeen alussa koostetaan aiempien hankkeiden yhteydessä saatua tietoa, kuten Kierre -hankkeen aikaan koottu tieto biomassakeskittymistä erityisesti Ylä-Savon alueella. Hankkeen aikana tutustutaan muihin biokaasuhankkeisiin ja vaihdetaan kokemuksia niistä hanketoteuttajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyötoimenpiteen hankkeena kahden toimintaryhmän alueella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Leppävirran kunta sekä Ylä-Savon kunnat. Hanke rahoitetaan alueiden välisenä kehittämishankkeena Mansikka ry:n ja Ylä-Savon Veturi ry:n toimesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129183

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

01.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner