Projekt
Utvecklingsprojekt - 157437

Biokaasun tuotannon edistäminen Uudenmaan maatiloilla

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.02.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Biokaasu syntyy pieneliöiden hajottamasta orgaanisesta aineesta hapettomissa olosuhteissa. Bio-kaasulaitoksen raaka-aineeksi käy lähes kaikki biohajoava materiaali ja se on pääosin metaania ja hiilidioksidia. Biokaasun raaka-aineita ovat lanta, nurmi, olki, kotitalouksien ja muiden yhdyskuntien hajoava jäte, teollisuuden biohajoava jäte ja jätevesiliete. Näille kaikille on olemassa kannattavia vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia ja käsittelymenetelmiä, minkä vuoksi niitä ei ole käytetty biokaasun tuotantoon niin tehokkaasti kuin voisi. Uudenmaan maakunnan biokaasutuotannon potentiaalia ei vielä ole saatu täysimääräisesti hyödynnettyä. Valtaosa maakunnan biokaasun raaka-ainepotentiaalista on maatiloilla. Hankkeen tavoitteena on maaseudulla toimivien maatilojen ja pk-yrittäjien valmiuksien parantaminen kotimaisen biokaasuenergian tuotannossa. Toisena tavoitteena on kotimaisen energian tuotannon edistäminen siten, että maatiloille syntyy ansaintaa raaka-aineen tuottamisen lisäksi. Hanke toteutetaan Uudenmaan alueella ja sen kohderyhmänä ovat: 1) tilakohtaisesta biokaasutuotannosta kiinnostuneet maatilat • Tilat, joilla on merkittävä energiankulutus, tilakohtaiset laitokset (kotieläintilat) • Tilat, joilla on runsaasti biokaasutuotantoon soveltuvaa raaka-ainetta ja/tai mahdollisuus hyödyntää kierrätyslannoitteita 2) keskisuuren tuotantolaitoksen maatilasidonnaiset, osakeyhtiöpohjaisesta toiminnasta kiinnostuneet toimijat • Tilat, joilla on biokaasutuotantoon soveltuvaa raaka-ainetta ja/tai mahdollisuus hyödyntää kierrätyslannoitteita • Tilat, jotka ovat kiinnostuneita verkostoitumaan ja jalostamaan biokaasua energia- tai liikenne-käyttöön, yhteislaitokset • Energia-alan yritykset, joiden toiminta linkittyy kiertotalouteen, urakointiin, logistiikkaan • Kunnat, päättäjät Hanke on avoin kaikille Uudenmaalaisille aiheesta kiinnostuneille maatiloille ja yrityksille. Hanketta toteutetaan 1.2.2021-31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

157437

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner