Hanke
Utvecklingsprojekt - 90740

Biokaasusta elinvoimaa

Lapinjärven kunta

24.01.2019 - 28.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutoksen edistymisen myötä kiertotalouteen siirtyminen kaikilla yhteiskunnan alueilla tulee entistä välttämättömämmäksi. Lisäksi tarvitaan uusiutuvan energian ratkaisuja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Biotaloudessa keskeistä kiertotalouteen siirtymisessä on biomassojen ja niihin sisältyvien ravinteiden kierron ja hyödyntämisen tehostaminen. Tämä edellyttää uudenlaisten yhteistyömallien kehittymistä maaseudulle. Biokaasusta elinvoimaa hankkeen tavoitteena on edistää biokiertotalouden ekosysteemin muodostumista Lapinjärven kuntaan selvittämällä taloudellisesti kannattavan biokaasuntuotannon edellytyksiä sekä edistämällä ja tiivistämällä yritysten välistä yhteistyötä. Samalla tehostetaan alueella muodostuvien biomassojen ja niihin sisältyvien ravinteiden hyödyntämistä sekä mahdollistetaan uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisääntyminen alueella. Hankkeessa kartoitetaan biomassojen ja niiden sisältämien ravinteiden tehokkaamman hyödyntämisen ja biokaasuntuotannon kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita, tehdään taloudellisesti kannattavan biokaasuliiketoiminnan aloittamiseen tarvittavia selvityksiä ja lisätään yritysten sekä muiden kohderyhmien osaamista biokaasun ja biokiertotalouden osalta järjestämällä tutustumismatkoja ja tilaisuuksia. Tiedon lisääntymisen kautta luodaan alueelle positiivista ilmapiiriä biotalousliiketoimintaa kohtaan sekä edellytyksiä biokiertotalouteen pohjaavan liiketoiminnan kehittymiselle. Biokaasusta elinvoimaa hanke toteuttaa mm. Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteita biokaasuntuotannon ja -käytön lisäämisen osalta sekä Uudenmaan maakuntaohjelman tavoitteita hiilineutraaliuden, kiertotalouden edistymisen ja vastuullisen liiketoiminnan suhteen luomalla alueelle edellytyksiä uusiutuvan energian tuottamiselle ja uuden biotalousliiketoiminnan muodostumiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

90740

Aloituspäivämäärä

24.01.2019

Loppumispäivämäärä

28.03.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
bioenergi
flerbranschgårdar
klimatförändring
utvecklande av företagsgrupp
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt