Hanke
Utvecklingsprojekt - 17298

Biomeiler

ProAgria Länsi-Suomi ry

01.01.2016 - 08.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kootaan ja testataan suomen olosuhteisiin sopiva Saksassa kehitetty uuden tyyppinen biomassoja hyödyntävä menetelmä, Biomeiler, jolla biomassa muutetaan bioenergiaksi. Biomeiler on komposti, joka yleisimmin toimii hakkeen ja kompostoitavan massan seoksella. Biomeiler -menetelmän pilotoinnin ja sen toimivuuden seurantatietojen avulla voidaan Suomeen jalkauttaa uusi, kustannustehokas tapa tuottaa biomassoista tilatasolla vähähiilistä ja resurssitehokasta lämpöenergiaa ja samalla parantaa vesistöjen ekologista tilaa luomalla potentiaalisille hoitokalastussaaliille (ns. roskakaloille) liiketaloudellista arvoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17298

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

08.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt