Projekt
Utvecklingsprojekt - 15076

BioPlanning, Resurssiviisas maatila – Biotalouden näkökulma

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2016 - 08.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kehitetään maatilojen kaikki resurssit ja toimintaympäristön mahdollisuudet huomioivaa kokonaisvaltaista liiketalouden suunnittelua biotalouden näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa maatilan kokonaisvaltaisen suunnittelun menetelmien kehittämiseen, arvioida nykyisten sektorikohtaisten suunnittelumenetelmien soveltuvuutta maatiloille ja maatilojen yhteissuunnitteluun biotalouden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta sekä nostaa maatilayrittäjien tietoisuutta kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus maatilan suunnittelumalleista ja menetelmistä ja haetaan käytännön esimerkkejä maatalous- ja metsätuotannon arvoketjut onnistuneesti yhdistäneistä maatiloista ja niiden suunnittelukäytänteistä. Lisäksi arvioidaan maatilojen tämänhetkisten johtamispalvelujen ja suunnittelumenetelmien soveltuvuutta osaksi kokonaisvaltaista suunnittelumetodia sekä neuvontapalvelujen kehittämistarpeita biotalouden näkökulmasta. Kerätyn aineiston pohjalta laaditaan tutkijoiden ja maatilasuunnittelun asiantuntijoiden yhteistyönä kokonaisvaltaisen suunnittelun malli, joka antaa perustan maatilan mahdollisuudet entistä paremmin huomioon ottaville suunnittelu- ja laskentamenetelmille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

15076

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

08.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner