Projekt
Utvecklingsprojekt - 212591

BIOSIVU – öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

BIOSIVU – öljyhampun sivuvirroista tuotteita vähähiiliseen rakentamiseen -hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa öljyhampun viljelyn ja tuotannon resurssi- ja materiaalitehokkuutta sekä kestävyyttä ilmaston ja talouden kannalta. Öljyhampun viljely sitoo jopa 8–15 tonnia hiilidioksidia viljelyhehtaaria kohti, mikä vastaa nuoren metsän sitomaa määrää, mutta sen kasvu kestää vain viisi kuukautta. Siemenestä saatavan öljyn lisäksi, öljyhampun viljely tuottaa myös runsaasti kasvin varsi- ja lehtikasvustoa (n 5000 kg/ha), jota ei tällä hetkellä aktiivisesti hyödynnetä. Maataloustuotannon sivuvirrat sisältävät hyödyntämätöntä potentiaalia, joiden käyttöä kehittämällä voidaan edistää maatalouden kierotaloutta sekä materiaali ja resurssitehokkuutta. Sivuvirtojen hyödyntäminen on mahdollista olemassa olevien resurssien uudenlaisella soveltamisella. Yleisesti maanviljelykäytössä olevien menetelmien, koneiden ja laitteiden sekä tilojen hyödyntämisellä vahvistetaan maatalouden elinvoimaisuutta ja tuotannon kustannustehokkuutta. Yksinkertaisiin tekniikoihin perustuvilla valmistusmenetelmillä voidaan jalostaa peltoraaka-aineisiin ja sivuvirtoihin perustuvia raaka-aineita esimerkiksi rakennustuoteteollisuuden käyttöön. Hyödyntämällä öljyhampun korsijaetta pitkäikäisten puurakennustuotteiden raaka-aineena voidaan muodostaa huomattavasti puuta tehokkaampia hiilivarastoja, jotka tukevat ja lisäävät puurakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvat ratkaisut, joilla öljyhampusta voidaan valmistaa teknisesti toimivia rakennuslevyjä. Sen lisäksi että öljyhampun viljelijä voi hyötyä korsijakeelle syntyvästä positiivisesta arvosta, voidaan öljyhampun sivuvirralla myös kehittää rakentamisen hiilitasetta. Biosivu -hanketta toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Tampereen Yliopiston ja ProAgrian sekä teollisen hampun jalostukseen erikoistuneiden yritysten kesken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Projektnummer

212591

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner