Hanke
Utvecklingsprojekt - 16948

Biotaloudesta innovaatioita kestävään kehitykseen

Prizztech Oy

01.01.2016 - 24.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektin kohderyhmänä olevilla satakuntalaisilla biotalousalan mikro- ja pienyrityksillä on puute kehittämiseen käytettävistä resursseista, jolloin yritykset joutuvat usein tilanteeseen, jossa isommat yritykset ovat kehityksen edelläkävijöitä ja niille itselle jää tavanomainen alihankkijarooli. Projektilla tuodaan esille vaihtoehtoisia tapoja, jotka edistävät biotalousalan mikro- ja pienyritysten kehittymistä ja kumppanuuksien rakentumista. Painopisteenä ovat hiilineutraalia rakentamista ja asumista edistäviä tuotteita ja palveluita valmistavat ja käyttävät biotalousalan yritykset. Hankkeessa helpotetaan yritysten osallistumista living lab- tyyppisiin kehittämis- ja kokeilualustojen toimenpiteisiin ja pilotoidaan tiedonvaihtomallia.Projektin tuloksena kohderyhmän yritykset saavat uusia työkaluja ja tietoa kansainvälistymiseen, kustannustehokkaaseen ja nykyaikaisia verkostoja hyödyntävään toimintaan biotalousalalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16948

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

24.09.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
kommunikation
marknadsföring
nätverk
produktutveckling
resurseffektivitet
sociala medier
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt