Projekt
Utvecklingsprojekt - 93025

Bioturvallisuus – elinehto tulevaisuuden sikatiloille

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.03.2019 - 24.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sikatilan bioturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien pääsy sikalaan ja niiden leviäminen. Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu bioturvallisuus vähentää eläintautien esiintymistä, parantaa tuotannon kannattavuutta ja edistää koko elintarvikeketjun turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa porsastuotantosikaloiden bioturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikille hankealueen merkittävimmille porsastuotantosikaloille tehdään bioturvaluokitus ja bioturvasuunnitelma. Niiden avulla saadaan luotettava kuva tilojen todellisesta bioturvan tasosta ja pystytään kehittämään sitä suunnitelmallisesti. Suomalaisten kotieläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ovat maailmanlaajuisesti erittäin hyvällä tasolla. Tähän on päästy tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä. Eläintautilainsäädäntömme on muita EU-maita tiukempi ja sen noudattaminen aiheuttaa sikataloudelle ylimääräisiä kustannuksia. Suunnitelmallisen bioturvan tarve ja toteuttaminen korostuu sekä tilakoon kasvaessa että tautitartuntojen riskin jatkuvasti lisääntyessä. Eläintaudit lisäävät eläinten lääkitystarvetta, heikentävät tuotantoa ja hyvinvointia ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Eläintautitartunta aiheuttaa sikatilalle niin suuren taloudellisen riskin, että siihen varaudutaan ns. ryhmäeläintautivakuutuksella. Luotettava bioturvaluokitus mahdollistaisi sikaloiden riskitason huomioimisen vakuutusmaksuissa, ja sikatalousyrittäjä voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa vakuutusmaksuunsa. Näin lisätään sikatalousyrittäjien motivaatiota kehittää sikaloiden bioturvallisuutta ja parannetaan suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuutta. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueella. Sikatalous on hankealueella huomattava maaseutuelinkeino ja alueelle sijoittuu 88,5 % Suomen emakoista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93025

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

24.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner