Projekt
Utvecklingsprojekt - 204334

BITUPROP – Biokaasulaitoksen tuottavuuden nosto prosessin optimoinnin avulla

Oulun Yliopisto

01.09.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Biokaasun tuotanto on mielletty pitkään vain ympäristöystävällisenä ratkaisuna käsitellä maatalouden biojätteet, mutta viime aikoina biokaasun tuotantoa on alettu ajatella enemmän kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta. Jotta biokaasulaitosinvestointi tulisi mahdolliseksi yhä pienemmille alkutuotantoyrityksille tai pienten maatilojen muodostamille ryhmille ja kiinnostavammaksi suuremmillekin, pitää prosessin kannattavuutta saada nostettua, kustannuksia laskettua ja näin investoinnin takaisinmaksuaikaa lyhennettyä. Lisäksi samalla on varmistettava paikallisen biokaasun tuotannon ympäristöystävällisyys. Tähän haasteeseen hanke-ehdotuksemme BITUPROP vastaa digitalisaation keinoin hyödyntämällä biokaasuprosessin mittausdataa sekä kemiallista analyysidataa. Datan avulla rakennetaan biokaasun tuotantoprosessin digitaalinen malli, joka ennustaa projektin tulevaa käyttäytymistä. Prosessin käyttäytymisen ennustamiseen perustuen malli optimoi biokaasun tuotantoprosessia niin energian, raaka-ainekirjon, muiden apuaineiden kulutuksen ja näiden suhteiden kuin biokaasun tuotantomäärän ja laadun sekä ympäristötekijöiden osalta. Odotettavissa on, että biokaasun tuotantoprosessin ennustavan optimoinnin myötä muodostuu säästöjä, prosessin tuottavuus paranee ja investointikynnys biokaasulaitoksiin madaltuu. Kehitettävillä menetelmillä on niiden siirrettävyyden ansiosta mahdollista nostaa myös jo käytössä olevien biokaasun tuotantolaitosten kannattavuutta. Hankkeessa kehitettävien optimointimenetelmiä voidaan pienin muutoksin soveltaa lähes kaikille biokaasulaitoksille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

204334

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner