Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 155002

Björkboda träsk simstrand

Västanfjärds Byaråd rf

17.01.2021 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Västanfjärds Byaråd har för avsikt att iståndsätta det gamla och fina ca 10.000 m2 stora sim- och rekreationsområdet som ägs av Kimitoöns kommun vid Björkboda träsk, som är ca 150 ha stort. På området finns en gammal byggnad som ej går att renovera utan kommer att ersättas med nya och mera ändamålsenliga byggnader. Eftersom området saknar en egen parkeringsplats kommer också anläggandet av en sådan att ingå i projektet. Hela området kommer att röjas litet och snyggas upp så det lämpar sig för allmän användning.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

155002

Aloituspäivämäärä

17.01.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt