Projekt
Investeringsprojekt - 284363

Bockholms strand

Skeppargården Pellas rf

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Skeppargården Pellas rf äger ett 5,1 ha stort område Lemland Granboda, som idag delvis är ett kalhygge ( ca.1 ha) Resterande område nyttjas främst till rekreation. Området angränsar till Lumparn med vacker omgivande natur. Genom projektet anläggs en naturäng och badplats för lokalbefolkningen och besökare. Då allt mer av byns strandområden exploateras blir det svårt att för icke strandägare att hitta lämpliga badplatser. Föreningen driver även en aktiv besöksnäring och besökarna frågar ofta efter någon strand där de kan bada eller bedriva friluftsliv. Under förutsättning att Leadermedel beviljas ämnar föreningen iordningställa en ca. 80 m lång strandlinje med en intilliggande, ca.0,4 ha naturäng. Det resterande markområdet som har stort naturvärde kommer även i fortsättningen att nyttas för rekreation och som bevarandeobjekt av naturens mångfald. Projektet är planerat att påbörjas våren 2024 med planläggning/ stubbrytning av naturängen och anläggande av en damm. En del stubbar kommer att lyftas upp och lämnas i en vacker sträng som avgränsar naturängen söderut. Därefter kommer marken att jämnas så att det är möjligt att i framtiden slå den med lie. Ängen besås med ängsblommor och planteras med träd o växter våren 2025. Badplatsen iordningställs våren 2025. Behövliga omklädningsskärmar och toalett byggs under vintern 2024/25 och förs till området som moduler. Enligt byggnadsinspektionen i Lemland behövs inget byggnadslov eller anmälan sökas för de tilltänkta konstruktionerna. Projektet avslutas 30.06 2025. Förväntningarna är att stranden kommer att nyttjas av lokalbefolkningen och att det samtidigt skall bidraga till att lyfta besöksnäringen i kommunen. Föreningens målsättning är att de som är bosatta i Granboda by samt en del av de ca. 4000 personer som besöker Skeppargården Pellas skall finna nöje i att besöka området ett flertal gånger per år. Med tanke på naturens mångfald kommer naturängen att en stor betydelse långt in i framtiden.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

284363

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner