Hanke
Utvecklingsprojekt - 129162

Boosti Uusimaa-Nyland – sparrausta tulevaisuuden tekijöille

MTK-Uusimaa ry

30.06.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Boosti Uusimaa Nyland – sparrausta tulevaisuuden tekijöille on nuorten oma hanke, joka tähtää nuorten maaseutuyrittäjien taitojen, tietojen ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä lisäämiseen. Hanke jatkaa Boostia maaseutuyrittäjyyteen - nuorten oma hanke jalanjäljissä Uudenmaan alueella. Puolitoistavuotinen hanke toteutetaan koulutushankkeena, jossa pyritään löytämään uusia innovaatioita yrittämiseen. Toiminnassa hyödynnetään asiantuntijoiden tukea sekä kannustetaan nuoria ideoimaan uutta aktiivisen osallistavan toiminnan kautta. Hankkeen päätoimenpiteinä on koulutustilaisuudet, opintomatka sekä verkostoitumistilaisuudet. Kaiken toiminnan halutaan myös tukevan nuorten hyvinvointia sekä henkistä jaksamista arjessa. Toiminta hankkeessa on jaettu kahteen teemaan: 1) Maatilan kehittäminen Tavoitteena kannustaa nuoria maaseutuyrittäjiä yritys- ja liiketoimintansa kehittämiseen monipuolisesti ja kannattavasti. 2) Verkostoituminen Tavoitteena lisätä Uudenmaan nuorten maaseutuyrittäjien verkostoitumista sekä pienentää suomen- ja ruotsinkielisten maaseutuyrittäjien välistä kuilua järjestämällä heille yhteisiä tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi ja kaksikielisinä. Hankkeessa nostetaan esiin digitalisaation mahdollisuudet ja verkostoituminen sekä osallistuminen etäyhteystyökalujen kautta. Hyvinvointi on myös koko hankkeen ajan läpi kantavana teemana. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä vähintään viisi koulutustilaisuutta, joissa muun muassa paneudutaan ajankohtaiseen asiaan oman alansa asiantuntijan johdolla. Hankkeen tavoitteena on nuorten maaseutuyrittäjien toimintaedellytysten ja yrittäjäosaamisen tukeminen ja kehittäminen. Hankkeessa halutaan tuoda nuorille esiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan yritystoiminnan aloittamiseen. Hankkeessa halutaan tukea nuoria olemaan elinvoimaisia yrittäjiä maaseudulla, luomaan uusia työpaikkoja sekä kehittämään itseään ja rakentamaan verkostojaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129162

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

flerbranschgårdar
jordbruk
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt