Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 95768

Branddepån i Pargas rustas upp

Pargas hembygdsförening r.f.

01.08.2019 - 23.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att restaurera branddepån och producera en utställning som berättar om brandväsendets historia i byggnaden. Branddepån var Pargas första brandstation och utgör en viktig del av Gamla Malmens historia och kulturmiljö. Pargas Hembygdsförening vill därför i samarbete med andra aktörer stärka kulturmiljön och restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad samt skapa en utställning som belyser byggnadens och områdets historia. Utställningen görs tillgänglig för allmänheten med hjälp av glasdörr innanför nuvarande dörr, belysning och tillgång till information via QR-koder. Byggnaden kommer därtill att öppnas vid olika evenemang samt för grupper.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

95768

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

23.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner