Hanke
Utvecklingsprojekt - 19129

Bron/Silta/The Bridge

Korsholms kommun

30.04.2016 - 10.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

¿The Bridge/Bron/Silta¿är ett utvecklingsprojekt med målsättning att skapa en interkulturell mötesplats vid Kulturhuset i Korsholm för att främja integration av invandrare, för att skapa större samhörighet och interaktion mellan kommunens olika befolkningsgrupper samt för att skapa en plattform för närdemokrati och en känsla av delaktighet för kommuninvånarna. Med projektet strävar man också till att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning för kommuninvånarna inom kommunens gränser.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19129

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt