Hanke
Utvecklingsprojekt - 194634

Buustia businekseen 2022-2023

Yrityssalo Oy

31.05.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tässä hankkeessa lähtökohtana yhteistyön ja vertaisoppimisen keinoin lisätä Salon maaseutualueen mikro- ja pienyritysten (< 50 hlöä) elinvoimaisuutta, resilienssikyvykkyyttä ja tulonlähteitä haastavissa poikkeustilanteissa ja niiden jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Hankkeessa myötävaikutetaan kohderyhmäyritysten muutoskyvykkyyteen ja mukautumiskykyyn kohdata muutokset työelämässä, omassa toimintaympäristössä ja omassa kilpailukentässä. Vertaistuen tuloksena syntyy oivalluksia ja uutta intoa omien suunnitelmien eteenpäin viemiselle ja kiinnostus liiketoimintojen uudistamiseen. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille yrityksille merkityksellisiä kehittämistarpeita, uusia innovaatioita ja tulevaisuuden muutosajureita, ajankohtaisia kehittämisteemoja. Keskeisessä asemassa ovat ns. edelläkävijäyritykset/-yrittäjät, jotka näyttävät mallia ’kollegoille’. Tämä on samalla yrittäjien ja yritysten päätöksentekijöiden työkyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Yrittäjillä on tarvetta kokemusten jakamiseen, erilaisten ratkaisumallien vertailuun ja vuoropuheluun. Hankkeen toimintamalli etenee seuraavalla konseptilla: 1. Maaseudun yritysten identifiointi, jotka ovat onnistuneet toteuttamaan merkittävän uudistuksen toiminnassaan – IDENTIFIOINTI 2. Tehdyn uudistuksen esille nosto esim. uutiskirjeissä ja paikallisissa medioissa – JULKISUUS 3. Tiedonjakotilaisuuden tmv. yritysten kohtaamisen järjestäminen muutoksen teemasta – VERKOSTOITUMINEN 4. Yritysvierailujen järjestäminen muille yrityksille tutustumaan toteutettuun muutokseen – VERTAISTUKI JA YHDESSÄ OPPIMINEN Esimerkkejä teemoista esim. digiloikka, vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja hiiliviisaus, teknologian käyttö, laajemmat markkinat/kansainvälistyminen, omien tutotteiden/palvelujen uudistaminen/tuotekehitys, monikanavainen markkinointi ja tehokas myynti. Hankkeen tuloksena on rakennettu hyvinvointia maaseutualueelle ja yhteistoimintaa yli toimialarajojen kumppanuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

194634

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt