Hanke
Utvecklingsprojekt - 34018

Buustia yksinyrittäjyyteen!

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.01.2017 - 03.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen lähtökohtana on aktivoida Keski-Suomen maaseutualueilla toimivia yksinyrittäjiä kehittämään liiketoimintaosaamisen tasoa digitalisoituva toimintaympäristö huomioon ottaen, käyttämään uusia innovatiivisia toiminta- ja markkinointimalleja sekä parantamaan yrittäjien valmiuksia liiketoiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tarkoituksena on aktivoinnin kautta edistää ja päivittää Keski-Suomen maaseutualueilla yritystoimintaa harjoittavien yksinyrittäjien osaamista kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kasvun vahvistamiseksi sekä kotimarkkinoilla että mahdollisesti kansainvälisessä ympäristössä. Asiakaslähtöiseen ja digitaaliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien välineiden käyttöönottoon sekä verkostoitumiseen tarvitaan aktivointia ja tiedotusta. Maaseutualueiden yritysten kehittymisen kautta säilytetään työpaikkoja tai synnytetään uusia työpaikkoja, ja sitä kautta luodaan hyvinvointia koko maaseudulle ja viime kädessä koko maakuntaan. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Keski-Suomen Yrittäjänaiset ry, jonka kanssa toteutetaan yhteistyössä viestinnällisiä toimenpiteitä ja suunnitellaan kohderyhmälle suunnattuja aktivoinnin toimenpiteitä. Hankkeen aikana pyritään valmistelemaan alueelle yritysryhmähankkeita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

34018

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

03.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kvinnor
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt