Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 10670

Byggande av båthus och sjösättningsramp

Björkö delägarlag

13.09.2015 - 09.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Friställer ytor i Salteriet för allmänna toaletter samt flyttar sjösättning/upptagning av båtar från Salteriets närhet. Marken äges av Björkö delägarlag. Under turistsäsongen är det stora problem att finna utrymmen för hantering av sjösättning eller upptagning av båtar på den nuvarande platsen i närheten av Salteriet, detta på grund av parkerade fordon. I Svedjehamn finns för tillfället inget remmarförråd. I samband med projektet Solkusten har behovet för ett skillt remmarförråd uppstått.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10670

Aloituspäivämäärä

13.09.2015

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt