Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 10670

Byggande av båthus och sjösättningsramp

Björkö delägarlag

13.09.2015 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Friställer ytor i Salteriet för allmänna toaletter samt flyttar sjösättning/upptagning av båtar från Salteriets närhet. Marken äges av Björkö delägarlag. Under turistsäsongen är det stora problem att finna utrymmen för hantering av sjösättning eller upptagning av båtar på den nuvarande platsen i närheten av Salteriet, detta på grund av parkerade fordon. I Svedjehamn finns för tillfället inget remmarförråd. I samband med projektet Solkusten har behovet för ett skillt remmarförråd uppstått.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10670

Startdatum

13.09.2015

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner