Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 145579

byggande av en grillkåta för utvecklandet av utomhuspedagogiken

Garantiföreningen för Bullerbybarnen rf

01.11.2020 - 06.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Garantiföreningen för Bullerbybarnen r.f som upprätthåller ett privat svenskspråkigt barndaghem på landsbygden i Sjundeå sedan augusti 2016 har för avsikt att utveckla utomhuspedagogiken genom att skaffa en grillkåta och ett utedass som skulle placeras i den närbelägna skogen . Genom att ha en möjlighet att även gå in i grillkåtan kunde barnen och pedagogerna vistas dagligen 3-4 h i naturen och även äta inne i grillkåtan och värma sig, dessutom skulle det finnas möjlighet för barnen att gå på ute-wc. Under den rådande coronaepandemin har statens restriktioner varit att hålla tillräckligt långt avstånd och inte umgås i närkontakt.Daghemmet var hela våren normalt öppet trots att en del av familjerna valde att sköta barnen hemma enligt statsmaktens restrektioner.När barnen återvände igen 14.5-20 till daghemmet har man märkt att många småbarn inte haft möjlighet att under våren i hemförhållanden vistas dagligen tillräckligt mycket utomhus, rekommendationerna för små barn är 3-4 h/dag. Genom att vänja barnen vid naturen redan när de är små, strävar man till att uppnå en trevlig symbios med naturens alla möjligheter. Skogsmulleverksamhet bedrivs kontinuerligt och även annan utomhuspedagogik hör till daghemmets tyngdpunktsområden. Genom en sådan möjlghet som en grillkåta bjuder på, kan daghemmet även under rådande coronaepandemin träffas med övriga daghem i närregionen och be dem på besök.Allt detta stöder en levande landsbygd.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145579

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

06.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner