Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 40526

Byggande av ett fungerande vatten- och avloppsnät i skärgårdsmiljö.

Gäddrag-Kardrag vesiosuuskunta

30.01.2017 - 12.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ett fungerande vattenandelslag vars styrelsemedlemmar är aktivt med i planerandet ock byggandet. Föreningen grundad i Augusti 2016. Medlemsantal för tillfället 24st. Planerna att få med ca. 30 st medlemmar. 24 medlemmar har betalat medlemsavgift och av dessa har 23 st meddelat att dom kommer att betala anslutnigsavgiften på 15.000.- Eur

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

40526

Startdatum

30.01.2017

Slutdatum

12.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner